Welkom op de website van ALL INTEGRATED


Het up to date houden en verbeteren van de informatievoorziening is cruciaal voor uw onderneming. Om dit optimaal te kunnen uitvoeren zijn; overzicht in de bedrijfsprocessen, inzicht in organisatieprocessen en kennis van eventueel geautomatiseerde hulpmiddelen noodzakelijk. Een dergelijke tijdrovende klus, waarbij specifieke competenties nodig zijn, kunnen wij voor u uitvoeren en coördineren.Ook zijn er ICT-projecten die de kennis of capaciteit binnen uw onderneming te boven gaan. In deze situaties wilt u om de tafel met een ervaren sparringpartner die u verder kan helpen. Om samen de meest efficiënte weg naar uw doel te realiseren. Wij weten als geen ander hoe goede informatievoorziening een middel kan zijn om uw organisatie slagvaardiger te maken. En uw concurrentiepositie te verbeteren.

ALL INTEGRATED is een bedrijf dat zowel kleine als grote bedrijven ondersteunt bij hun informatiemanagement en ICT management. ALL INTEGRATED levert advies, ondersteunt het proces of neemt de volledige realisatie voor haar rekening. Dit doen wij efficiënt en effectief. Ook leveren wij Interim Management als uw organisatie een stap voorwaarts moet/wil maken op het gebied van Informatievoorziening en automatisering of als door omstandigheden er geen eigen mensen beschikbaar zijn.

Wij werken vanuit het belang van de klant. In tegenstelling tot de meeste grote systeemintegrators en consultancybedrijven, optimaliseren wij niet de verschillende deelprocessen en/of automatiseringsoplossingen maar focussen wij op samenhang in uw informatiebehoeften. Wij maken geen dikke rapporten maar realiseren Lean & Mean oplossingen. Bij onze adviezen en oplossingen staat het doel centraal. De organisatie, processen en systemen worden met elkaar in lijn gebracht.  Wij realiseren oplossingen die zo simpel mogelijk zijn. Het gebruikersgemak neemt hierdoor toe, de beheersinspanning vermindert en de kosten blijven beperkt. Geïntegreerde informatievoorzieningIn onze aanpak gaan wij altijd uit van een open architectuur. Dit betekent dat wij helpen uw omgeving zo in te richten dat de verschillende informatieprocessen en systemen gemakkelijk op elkaar aansluiten, maar los van elkaar kunnen functioneren.

ALL INTEGRATED helpt u, uw informatievoorziening te stroomlijnen en uw automatisering in te richten en beheerbaar te maken. Wij vertellen niet wat u moet doen, maar zorgen dat u kan doen, waar u goed in bent. Hier hoeft u over het algemeen zelf geen uitgebreide IT afdeling voor te hebben. ALL INTEGRATED helpt u met het kiezen, inrichten en realiseren van uw informatievoorziening en automatiseringslandschap.

Informatievoorziening, management en automatisering